logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny Polski

Mapa geologiczna 1
Mapa geologiczna bez utworów czwartorzędowych2
GlebyOsady Wody
Punkty opróbowania 32951
Zabudowa4
Użytkowanie5
Rodzaje gleb 6
pH7
Ag830
Al52
As931
B53
Ba103254
Be33
Ca113455
Cd123556
Co133657
Cr143758
Cu153859
Fe163960
Hg1740
K61
Li62
Mg184163
Mn194264
Na65
Ni204366
P 214467
Pb2245
S2346
SO₄68
SiO₂69
Sr244770
Ti254871
V2649
Y2772
Zn285073
PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE
¹³⁷Cs + ¹³¹Cs74
⁴⁰K75
eTh76
eU77
Dawka promieniowania gamma78