logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Świerklaniec M-34-50-D-b

Wstęp

Charakterystyka obszaru arkusza

Budowa geologiczna i złoża kopalin

Antropopresja

Zakres i metodyka badań

Wyniki badań

Wnioski

Literatura

Tablice 1–63

Cały tekst w wersji PDF