logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Strzemieszyce M-34-63-B-a

Wstęp – Anna Pasieczna, Aleksandra Dusza-Dobek

Charakterystyka obszaru arkusza – Aleksandra Dusza-Dobek

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Stefan Kurek, Maria Preidl

Antropopresja – Stefan Kurek, Maria Preidl, Aleksandra Dusza-Dobek

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna

Wyniki badań – Aleksandra Dusza-Dobek, Anna Pasieczna

Wnioski – Aleksandra Dusza-Dobek, Anna Pasieczna

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF