logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Mysłowice M-34-63-A-d

Wstęp – Anna Pasieczna

Charakterystyka obszaru arkusza – Zofia Kowalska, Anna Pasieczna

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Zofia Kowalska, Anna Pasieczna

Antropopresja – Zofia Kowalska, Anna Pasieczna

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna

Wyniki badań – Anna Pasieczna

Wnioski – Anna Pasieczna

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF