logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Mysłowice M-34-63-A-d

Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Mysłowice M-34-63-A-d stanowi kontynuację seryjnego opracowania rozpoczętego arkuszem pilotowym Sławków (Lis, Pasieczna, 1999). Prace wykonano na zamówienie Ministra Środowiska za środki finansowe wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spis treści

Wstęp – Anna Pasieczna
Charakterystyka obszaru arkusza – Zofia Kowalska, Anna Pasieczna
Budowa geologiczna i złoża kopalin – Zofia Kowalska, Anna Pasieczna
Antropopresja – Zofia Kowalska, Anna Pasieczna
Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna
Wyniki badań – Anna Pasieczna
Wnioski – Anna Pasieczna
Literatura
Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF