logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Katowice M-34-63-A-c

Wstęp – Aleksandra Dusza-Dobek

Charakterystyka obszaru arkusza – Zofia Kowalska, Aleksandra Dusza-Dobek

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Zofia Kowalska, Anna Pasieczna

Antropopresja – Zofia Kowalska, Anna Pasieczna

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna

Wyniki badań – Aleksandra Dusza-Dobek, Anna Pasieczna

Wnioski – Aleksandra Dusza-Dobek

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF