logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Chrzanów M-34-63-D-b

Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Chrzanów M-34-63-D-b jest kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Spis treści

Wstęp – Anna Pasieczna
Charakterystyka obszaru arkusza – Marek Szuwarzyński, Aleksandra Dusza-Dobek
Budowa geologiczna i złoża kopalin – Marek Szuwarzyński
Antropopresja – Anita Witkowska, Aleksandra Dusza-Dobek
Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna, Józef Lis
Wyniki badań – Józef Lis, Anna Pasieczna
Wnioski – Józef Lis, Anna Pasieczna
Literatura
Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF