logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Chrzanów M-34-63-D-b

Wstęp – Anna Pasieczna

Charakterystyka obszaru arkusza – Marek Szuwarzyński, Aleksandra Dusza-Dobek

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Marek Szuwarzyński

Antropopresja – Anita Witkowska, Aleksandra Dusza-Dobek

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna, Józef Lis

Wyniki badań – Józef Lis, Anna Pasieczna

Wnioski – Józef Lis, Anna Pasieczna

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF