logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic, cz. II, 1:100 000, 1998

Skala1:100 000
Gęstość pobierania próbek 2 próbki na 4 km²
Obszar984 km²
Metody analityczneICP-AES, AAS, HPLC, spektrofotometria, potencjometria, AMA
Analizowane składniki (373 próbek)aniony: Cl, SO₄, HPO₄, NO₃, F, Br
kationy: Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, LI, Mg, Mn, Mo, Na, NH₄, Ni, P, Pb, Sr, SiO₂,Ti, V, Zn
Mapy wód podziemnych Al, B, Ba, Cl, Ca, Co, Cu, EC, F, Fe, HCO₃, HPO₄, K, Li, Mg, Mn, N (NO₃, NH₄, NO₂, i całkowity azot mineralny), Na, Ni, P, pH, SiO₂, SO₄, Sr, Ti, Zn, twardość ogólna, fenole, barwa
Mapy dodatkowemiejsc pobrania próbek

 

Cały tekst w wersji PDF