logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1:200 000, 1995

Skala1:200 000
Gęstość pobierania próbek 5x5 km, 2x2 km w obszarach zurbanizowanych i przemysłowych
Obszar6290 km²
Mineralizacja próbekkwas solny, 1:4
Metody analityczneICP-AES, AAS-CV, potencjometria
Mapy pH i zawartości pierwiastków w glebach (1564 próbek)Ag, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn, pH
Mapy zawartości pierwiastków w osadach wodnych (1459 próbek)Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn
Mapy zawartości pierwiastków w wodach powierzchniowych (1188 próbek)Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, SiO₂, SO₄, Sr, Zn
Mapy dodatkowegeologiczna, głownych złóż kopalin i przeróbki surowców; zabudowy, użytkowania i gatunku gleby w miejscu pobrania próbek, miejsc pobrania próbek osadów wodnych i wód powierzchniowych

 

Cały tekst w wersji PDF