logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Olkusz M-34-64-A-a

Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Olkusz M-34-64-A-a jest kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych, zapoczątkowanych w latach 1996–1999 opracowaniem pilotowego arkusza Sławków (M-34-63-B-b) Szczegółowej mapy geochemicznej Górnego Śląska (Lis, Pasieczna, 1999). Prace sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Spis treści

Wstęp – Anna Pasieczna
Charakterystyka obszaru arkusza – Aleksandra Dusza-Dobek, Ewa Górecka
Budowa geologiczna i złoża kopalin – Ewa Górecka
Antropopresja – Anita Witkowska
Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna, Józef Lis
Wyniki badań – Józef Lis, Anna Pasieczna
Wnioski – Józef Lis, Anna Pasieczna
Literatura
Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF