logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Olkusz M-34-64-A-a

Wstęp – Anna Pasieczna

Charakterystyka obszaru arkusza – Aleksandra Dusza-Dobek, Ewa Górecka

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Ewa Górecka

Antropopresja – Anita Witkowska

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna, Józef Lis

Wyniki badań – Józef Lis, Anna Pasieczna

Wnioski – Józef Lis, Anna Pasieczna

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF