logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Nowa Góra M-34-64-A-c

Wstęp – Anna Pasieczna

Charakterystyka obszaru arkusza – Magdalena Głogowska, Anna Pasieczna

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Magdalena Głogowska, Jerzy Górecki, Anna Pasieczna

Antropopresja – Aleksandra Dusza-Dobek, Anita Witkowska

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna, Józef Lis

Wyniki badań – Józef Lis, Anna Pasieczna

Wnioski – Józef Lis, Anna Pasieczna

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF