logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Jaworzno M-34-63-B-c

Wstęp – Anna Pasieczna

Charakterystyka obszaru arkusza – Aleksandra Dusza-Dobek, Anna Pasieczna

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Stefan Kurek, Maria Preidl

Antropopresja – Stefan Kurek, Maria Preidl

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna

Wyniki badań – Anna Pasieczna

Wnioski – Anna Pasieczna

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF