logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Jaworzno M-34-63-B-c

Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Jaworzno M-34-63-B-c jest kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Spis treści

Wstęp – Anna Pasieczna
Charakterystyka obszaru arkusza – Aleksandra Dusza-Dobek, Anna Pasieczna
Budowa geologiczna i złoża kopalin – Stefan Kurek, Maria Preidl
Antropopresja – Stefan Kurek, Maria Preidl
Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna
Wyniki badań – Anna Pasieczna
Wnioski – Anna Pasieczna
Literatura
Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF