logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Imielin M-34-63-C-b

Badania geochemiczne na arkuszu Imielin M-34-63-C-b są kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy. Prace zrealizowano za środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska.

Spis treści

Wstęp – Aleksander Biel
Charakterystyka obszaru arkusza – Andrzej Paulo
Budowa geologiczna i złoża kopalin – Andrzej Paulo
Antropopresja – Andrzej Paulo, Aleksander Biel
Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna
Wyniki badań – Anna Pasieczna, Aleksander Biel
Wnioski – Anna Pasieczna, Aleksander Biel
Literatura
Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF