logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Imielin M-34-63-C-b

Wstęp – Aleksander Biel

Charakterystyka obszaru arkusza – Andrzej Paulo

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Andrzej Paulo

Antropopresja – Andrzej Paulo, Aleksander Biel

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna

Wyniki badań – Anna Pasieczna, Aleksander Biel

Wnioski – Anna Pasieczna, Aleksander Biel

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF