logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Dabrowa Gornicza M-34-63-A-b

LITERATURA

BIERNAT S., 1970 – Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, ark. Katowice. Wyd. Geol., Warszawa.
BIERNAT S., KRYSOWSKA M., 1956 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. Katowice. Wyd. Geol., Warszawa.
BUKOWY S., 1974 – Monoklina śląsko-krakowska i zapadlisko górnośląskie. W: Budowa geologiczna Polski. T. 4, Tektonika. Cz. I: Niż Polski: 213–232. Wyd. Geol., Warszawa.
CHWASTEK J., JANUSZ W., MIKOŁAJCZAK J., 1990 – Deformacje powierzchni terenu spowodowane działalnością górniczą. W: Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin. (red. S. Kozłowski): 145–157. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
CTL Maczki-Bór, 2008. http://www.ctl.pl/ctlmaczkibor/
DŁUGOBORSKI W. (red.), 1976 – Dąbrowa Górnicza. Zarys rozwoju miasta. Wyd. Śląsk. Katowice.
DOKTOROWICZ-HREBNICKI S., 1935 – Arkusz Grodziec. Objaśnienia do mapy geologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 1:25 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
GÓRECKA E., 1993 – Geological setting of the Silesian-Cracow Zn–Pb deposits. Kwart. Geol., 37, 2: 127–145.
GÓRECKA E., 1996 – Mineral sequence development in the Zn–Pb deposits of the Silesian-Cracow area, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154: 26–36.
HISTORIA miasta Sosnowiec, 2008. http://um.sosnowiec.pl/
JOCHEMCZYK L., OLSZEWSKA K., 2002 – Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, ark. Katowice. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKA-TERELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH C., 1995 – Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
KATOWICKI Holding Węglowy S.A., 2008. http://www.khw.pl/
KLECZKOWSKI A. S., 1990 – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony 1:500 000. AGH, Kraków.
KONDRACKI J., 2000 – Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
KOWALSKA Z., 1997 – Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1:50 000, ark. Katowice. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
KWK Kazimierz-Juliusz, 2010. http://www.kazimierzjuliusz.pl/
LABUS K., 1999 – Stopień zanieczyszczenia i identyfikacja ognisk zanieczyszczeń kadmem, ołowiem i cynkiem wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Białej Przemszy. Wyd. Inst. Geol. Sur. i  Ener. PAN, Kraków.
LIS J., PASIECZNA A., 1995a – Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1995b – Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1: 200 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1997 – Anomalie geochemiczne Pb-Zn-Cd w glebach na Górnym Śląsku. Prz. Geol., 45, 2: 182–189.
LIS J., PASIECZNA A., 1999 – Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1: 25 000. Promocyjny arkusz Sławków. Państw. Inst. Geol.,  Warszawa.
OCENA jakości wód powierzchniowych województwa śląskiego w 2006 r., 2007. WIOŚ Katowice. http://www.katowice.pios.gov.pl/
PAULO A., LIS J., PASIECZNA A., 2002 – Tal pod koniec XX wieku. Prz. Geol., 50, 5: 403–407.
PROGRAM ochrony środowiska dla miasta Sosnowca, 2003a. http://www.sosnowiec.pl/
PROGRAM Ochrony środowiska dla miasta Dąbrowa Górnicza wraz z Planem gospodarki odpadami, 2003b. http://www.dabrowa-gornicza.pl/
PROGRAM ochrony środowiska dla miasta Będzina na lata 2004-2015, 2004. http://www.bendzin.bip.info.pl/
PRZEMYSŁ – Dąbrowa Górnicza, 2008. http://dabrowa.pl/
PRZENIOSŁO S., red., 2005 – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, 2004. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
PRZENIOSŁO S., red., 1997 – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, 1996. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
PRZENIOSŁO S., red., 2005 – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, 2004. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
PRZENIOSŁO S., red., 2007 – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, 2006. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. DzU Nr 165, poz. 1359.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. DzU Nr 32, poz. 284.
RZEPECKI J., SUCHANECKI P., 1995 – Mapa sozologiczna 1:50 000, ark. Katowice. Przeds. Geopol, Poznań.
RÓŻKOWSKA A., PTAK B., 1995a – Bar w węglach kamiennych Górnego Śląska. Prz. Geol.,  43, 3: 223–226.
RÓŻKOWSKA A., PTAK B., 1995b – Atlas geochemiczny złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
RÓŻKOWSKI A., SIEMIŃSKI A., 1995 – Mapa ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1:100 000. Państw. Inst. Geol.,  Warszawa.
SALMINEN r. (red.), 2005 – Geochemical Atlas of Europe. Part 1. Geological Survey of Finland. Espoo.
SKARŻYŃSKA K. M., BURDA H., KLEPACZ J., 1988 – Obiekty budownictwa wodnego z nieprzepuszczalnych odpadów kopalni węgla kamiennego. Gosp. Wod., 3: 68–71.
SOSNOWIEC ONLINE – Radocha, 2008. http://www.sosnowiec.info.pl/
SZUWARZYŃSKI M. 1996 – Ore bodies in the Silesian-Cracow Zn–Pb ore district, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154: 9–24.
VADEMECUM 08/09,  2009 – Górnictwo i geologia, energetyka, hutnictwo 17. Bibl. Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Wyd. IGSMIE PAN,  Kraków.
WILK Z., 1990 – Przeobrażenia stosunków wodnych. W: Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin. (red. S. Kozłowski): 123–133 Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
WITCZAK S., ADAMCZYK A., 1994 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. 1. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
ZAKŁADY Górniczo-Hutnicze Bolesław, 2010. http://zgh.pl/
ZIELIŃSKI T., LEWANDOWSKI J., 1990 – Analiza sedymentologiczna osadów kopalnej doliny Białej Przemszy na Wyżynie Śląskiej. Biul. Państw. Inst. Geol., 364: 127–151.