logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Chorzów- mapa szczegółowa

Arkusz Chorzów M-34-62-B-b

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna

Badania wykonane w latach 2013–2016 obejmowały studium materiałów publikowanych i
archiwalnych, wyznaczenie miejsc pobierania próbek gleb na mapach topograficznych w skali
1:10 000, pobranie próbek i pomiary współrzędnych w miejscach ich lokalizacji, analizy chemiczne
próbek, utworzenie baz danych terenowych i laboratoryjnych, opracowanie wektorowego podkładu
topograficznego, obliczenia statystyczne, opracowanie mapy geologicznej i map geochemicznych
oraz interpretację wyników. Kolejność prac ilustruje załączony schemat (fig. 1)

Cały tekst w wersji PDF