logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Bieruń Stary M-34-63-C-a

Wstęp – Anna Pasieczna, Paweł Kwecko

Charakterystyka obszaru arkusza – Andrzej Paulo, Paweł Kwecko

Budowa geologiczna i złoża kopalin – Andrzej Paulo

Antropopresja – Andrzej Paulo, Paweł Kwecko

Zakres i metodyka badań – Anna Pasieczna

Wyniki badań – Anna Pasieczna, Paweł Kwecko

Wnioski – Anna Pasieczna

Literatura

Tablice 1–63Załącznik do figur

Cały tekst w wersji PDF