logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic, cz. I, 1:100 000, 1998

Skala1:100 000
Gęstość pobierania próbek 1x1 km
Obszar984 km²
Mineralizacja próbekkwas solny, 1:4
Metody analityczneICP-AES, AAS-CV, kulometria, potencjometria,
Mapy pH i zawartości pierwiastków w glebach (988 próbek)Ag, Al, As, Ba, Be, Corg, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn, pH
Mapy zawartości pierwiastków w osadach wodnych (610 próbek)Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn
Mapy pH, EC
I zawartości pierwiastków w wodach powierzchniowych (452 próbek)
Al, B, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, SiO₂, SO₄, Sr, Y, Zn, pH, EC
Mapy zmian koncentracji pierwiastków w glebach na skutek powodzi w 1997 r.As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, S, Zn
Mapy dodatkowegeologiczna, zabudowy, użytkowania terenu i składu mechanicznego gleb

 

Cały tekst w wersji PDF