logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny Warszawy i okolic 1:100 000, 1992

Skala1:100 000
Gęstość pobierania próbek 1x1 km
Obszar1700 km²
Mineralizacja próbekkwas solny, 1:4
Metody analityczneICP-AES, AAS, AAS-CV, potencjometria
Mapy pH i zawartości pierwiastków w glebach (1713 próbek)As, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Zn, pH
Mapy zawartości pierwiastków w osadach wodnych (1387 próbek)As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn
Mapy dodatkowemiejsc pobrania próbek gleb
Cały tekst w wersji PDF