logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny Poznania i okolic
1:100 000, 2005

Skala1:100 000
Gęstość pobierania próbek 1x1 km
Obszar900 km²
Mineralizacja próbekwoda królewska
Metody analityczneICP-AES, AAS-CV, HPLC, potencjometria, konduktometria
Mapy pH i zawartości pierwiastków w glebach (974 próbek)Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn, pH
Mapy zawartości pierwiastków w osadach
(616 próbki)
Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn
Mapy zawartości pierwiastków w wodach powierzchniowych (558 próbek)Al, B, Ba, Ca, Cl, Cu, F, Fe, HCO₃, K, Li, Mg, Mn, Na, NO₂, NO₃, P, SiO₂, SO₄, Sr, Zn, pH, przewodność elektryczna
Mapy dodatkowegeologiczna, zabudowy, użytkowania terenu, grup składu mechanicznego gleb, anomalii geochemicznych w glebach, przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń pierwiastków (As, Ba, Cr, Zn, Co, Cu, Ni, Pb i Hg) w glebach

 

Cały tekst w wersji PDF