logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny Pobrzeża Gdańskiego, cz. I, 1:250 000, 1999

Skala1:250 000
Gęstość pobierania próbek 1x1 km
Obszar2200 km²
Mineralizacja próbekwoda królewska
Metody analityczneICP-AES, AAS, AAS-CV, potencjometria, HPLC
Mapy pH i zawartości pierwiastków w glebach (2491 próbek)Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn, pH
Mapy zawartości pierwiastków w osadach wodnych (2090 próbek)Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn
Mapy pH, przewodności elektrycznej i zawartości pierwiastków w wodach powierzchniowych (1805 próbek)Al, As, B, Ba, Br, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, HCO₃, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, NO₂, NO₃, P, SiO₂, SO₄, Sr, Ti, Zn, pH, przewodność elektryczna
Mapy dodatkowegeologiczna, zabudowy, użytkowania terenu, grup składu mechanicznego gleb, miejsc pobierania osadów wodnych i wód powierzchniowych

 

Cały tekst w wersji PDF