logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny aglomeracji szczecińskiej, cz. I, 1:200 000, 1998

Skala1:200 000
Gęstość pobierania próbek 1x1 km
Obszar2000 km²
Mineralizacja próbekkwas solny, 1:4
Metody analityczneICP-AES, AAS, AAS-CV, potencjometria, konduktometria
Mapy pH i zawartości pierwiastków w glebach (2268 próbek)Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn, pH
Mapy zawartości pierwiastków w osadach wodnych (1444 próbek)Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn
Mapy pH, EC
I zawartości pierwiastków w wodach powierzchniowych (1402 próbek)
Al, B, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, SiO₂, SO₄, Sr, Ti, Zn, pH, EC
Mapy dodatkoweskładu mechanicznego gleb, geologiczna, zabudowy, użytkowania terenu

 

Cały tekst w wersji PDF