logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas geochemiczny aglomeracji łódzkiej, cz. I, 1:100 000, 1998

Skala1:100 000
Gęstość pobierania próbek 1x1 km
Obszar1249 km²
Mineralizacja próbekkwas solny, 1:4
Metody analityczneICP-AES, ICP-AES USN, AAS, AAS-CV, kulometria potencjometria
Mapy pH i zawartości pierwiastków w glebach (1127 próbek)Al, As, Ba, Be, Corg Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn, pH
Mapy zawartości pierwiastków w osadach wodnych (663 próbki)Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn
Mapy zawartości Ph, przewodności elektrycznej i pierwiastków w wodach powierzchniowych (331 próbek)Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, SiO₂, SO₄, Sr, Ti, V, Zn, ph, EC
Mapy dodatkoweskładu mechanicznego gleb, geologiczna, zabudowy, użytkowania terenu

 

Cały tekst w wersji PDF