logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Atlas: Geology for environmental protection and territorial planning in the Polish-Lithuanian cross-border area

Skala1:500 000
Gęstość pobierania próbek 5x5 km
Obszar10 000 km²
Mineralizacja próbekHCl 1:4
Metody analityczneICP-AES, DC AES, XRF, potencjometria, gamma spectrometry
Mapy pH i zawartości pierwiastków w glebach (385 próbek)Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, La, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Yb, Zn, Zr, pH
Mapy zawartości pierwiastków w osadach wodnych (394 próbki)Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, La, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Yb, Zn, Zr
Mapy radiometrycznegamma radiation dose, K, eU, eTh, ¹³⁴⁺¹³⁷Cs
Mapy dodatkowePre-Quaternary geological, Quaternary geological, Quaternary thickness, geomorphological, sampling points of soils, geopotential, environmental hazards, envisaged environmental conflicts, processed satellite imageries
Cały tekst w wersji PDF